AQUASPECIALISTEN AB

AQUALISTEN AB är ett nystartat företag med säte i Röstånga, centralt placerat i hjärtat av Skåne.

Vi har 10 års branscherfarenhet och utför våra tjänster företrädesvis i Skåne, Blekinge och Halland men vi kan även åta oss uppdrag på andra håll.

Vi gör de första grovanalyserna själva och krävs ytterligare analyser samarbetar vi med ALcontrol, ett oberoende och ackredierat företag, flitigt anlitat av bl a kommuner i Sverige. Vi använder ALcontrols sterilserade utrustning för högsta möjliga renhet.

ETT NYTT FÖRETAG MED LÅNG ERFARENHET

Branscherfarenhet
Vattenanalys och prov, egen brunn
Kemisk- och mikrobiologisk analys
Radonanalys

VÄGEN TILL RENT VATTEN

Vi utför analys av ditt vatten för att se vilka åtgärder som behövs. Vi presenterar sedan vad vi anser är den bästa lösningen för ditt vatten och visar även om det finns andra alternativ. Tillsammans tar vi fram lämplig utrustning. Efter installationen analyserar vi på nytt så alla värden på ditt vatten är bra och inga problem kvarstår.
Vi tillhandahåller givetvis garantier och service efter köpet, allt för en trygg vattenrening.